Inicjatywa Jessica

...dogodne finansowanie Twojej inwestycji

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
E-mail Print PDF

Inicjatywa JESSICA

pożyczka inicjatywa JessicaInicjatywa JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) - czyli Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich. Jest pierwszy pozadotacyjny i zwrotny instrument finansowy (w formie niskooprocentowanych pożyczek), utworzony przez Komisję Europejską, Europejski Bank Inwestycyjny oraz Bank Rozwoju Rady Europy.

Głównym celem inicjatywy JESSICA jest zwiększenie potencjału ekonomicznego danego regionu poprzez działanie w postaci rewitalizacji miejskich terenów oraz gospodarcze pobudzenie np. obszarów poprzemysłowych i powojskowych, i generalnie wszelkich obszarów zdegradowanych. Na skutek inicjatywy JESSICA realizować można projekty, przyczyniające się do poprawy i wzrostu jakości życia mieszkańców poszczególnych regionu.

O wsparcie finansowe mogą ubiegać się wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa, w tym spółki prawa handlowego, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Finansowanie realizowane jest w formie długoterminowych pożyczek, które dzięki atrakcyjnemu poziomowi kosztów odsetkowych (i braku np. prowizji za udzielenie) są korzystną alternatywą dla komercyjnego finansowania inwestycji.

 

pożyczka inicjatywa Jessica Szczecin zachodniopomorskie


 

Czy wiesz że dzięki obniżonemu oprocentowaniu pożyczki Jessica można uzyskać oszczędność kosztów odsetkowych nawet o kilka procent w skali roku co w skali całego okresu inwestycji może się przekładać np. na poziom nawet 4,5 mln zł przy finansowaniu pożyczką Jessica w wysokości 10 mln zł? Business Concepts pomoże Ci pozyskać takie korzystne finansowanie!